【www.angu2008.com--推薦】

又又組詞

 1、【又尖又細】形容某個物品十分尖銳

 2、【又高又瘦】描述人或特的特點

 3、【又酸又甜】一般形容食物的味道

 4、【又唱又跳】形容盡情歡樂

 5、【又吼又叫】用來形容人或動物情緒的變化

 6、【又大又圓】月亮又大又圓,直徑很大的圓

 7、【又打又罵】動態詞,形容情緒波動很大

 8、【又恨又怨】強烈不滿或仇恨怨懟,也指情緒

 9、【又大又紅】比喻蘋果,燈籠等。

 10、【又跑又跳】玩皮的小孩或公園里的猴子又跑又跳。

 11、【又氣又惱】十分生氣暗含惱怒

 12、【又香又脆】不但很香而且很脆。

 13、【又渴又累】指戶外或勞動后的疲勞。

 14、【又白又嫩】一般來形容剛出生的嬰兒或者女孩

 15、【又香又甜】這是指人的睡相又香又甜或聞起來又香又甜,吃起來又香又甜

 更多:

 又又組詞:

 又白又胖、又香又甜、又高又瘦、又矮又胖、又粗又矮、又高又細、又香又脆、又白又嫩、又哭又鬧、又尖又細、又渴又累、又高又大、又矮又小、又驚又喜

 又說又笑、又大又圓、又長又細

 又白又胖、又香又甜、又香又脆

 又白又嫩、又哭又鬧、又尖又細

 又渴又累、又高又大、又驚又喜

 又蹦又跳、又高又瘦、又大又紅

 又粗又長、又高又壯、又吵又鬧

本文來源:http://www.angu2008.com/content/30303/